HARMEAN på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon HARMEAN er:

EngelskNorsk
HARMEAN
GJENNOMSNITT.HARMONISK

Beskrivelse

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av et datasett. Det harmoniske gjennomsnittet er den resiproke av det aritmetiske gjennomsnittet av resiproke tall.Mer informasjon (kilde)