HENTPIVOTDATA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon HENTPIVOTDATA er:

NorskEngelsk
HENTPIVOTDATA

Beskrivelse

Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport. Du kan bruke HENTPIVOTDATA til å hente sammendragsdata fra en pivottabellrapport, forutsatt at dataene er synlige i rapporten.

 Obs!   Du kan raskt skrive inn en enkel HENTPIVOTDATA-formel ved å skrive inn = i cellen du vil returnere verdien til, og deretter klikke cellen i pivottabellrapporten som inneholder dataene du vil returnere.Mer informasjon (kilde)