HLOOKUP på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon HLOOKUP er:

EngelskNorsk
HLOOKUP
FINN.KOLONNE

Beskrivelse

Søker etter en verdi i den øverste raden i en tabell eller en matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.) med verdier, og returnerer en verdi i den samme kolonnen fra en rad du angir i tabellen eller matrisen. Bruk FINN.KOLONNE når sammenligningsverdiene befinner seg i en rad øverst i en datatabell, og du vil søke gjennom et bestemt antall rader nedover. Bruk FINN.RAD når sammenligningsverdiene befinner seg i en kolonne til venstre for de dataene du vil finne.Mer informasjon (kilde)