HYPGEOM.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon HYPGEOM.FORDELING er:

NorskEngelsk
HYPGEOM.FORDELING

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING.N(utvalg_s;utvalgsstørrelse;suksesser;populasjonsstørrelse;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)