IF på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon IF er:

EngelskNorsk
IF
HVIS

Beskrivelse

HVIS-funksjonen returnerer én verdi hvis et vilkår du angir, returnerer SANN, og en annen verdi hvis det returnerer USANN. Formelen =HVIS(A1>10;"Over 10";"10 eller mindre") returnerer for eksempel "Over 10" hvis A1 er større enn 10, og "10 eller mindre" hvis A1 er mindre enn eller lik 10.Mer informasjon (kilde)