IKKE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IKKE er:

NorskEngelsk
IKKE

Beskrivelse

Reverserer verdien til argumentet. Bruk IKKE når du vil forsikre deg om at en verdi ikke er lik en annen verdi.Mer informasjon (kilde)