IMABS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMABS er:

NorskEngelsk
IMABS

Beskrivelse

Returnerer absoluttverdien (modulus) til et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)