IMAGINÆR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMAGINÆR er:

NorskEngelsk
IMAGINÆR

Beskrivelse

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)