IMARGUMENT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMARGUMENT er:

NorskEngelsk
IMARGUMENT

Beskrivelse

Returnerer argumentet Theta (theta), en vinkel uttrykt i radianer, slik at:

FormelMer informasjon (kilde)