IMDIV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMDIV er:

NorskEngelsk
IMDIV

Beskrivelse

Returnerer kvotienten av to komplekse tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)