IMEKSP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMEKSP er:

NorskEngelsk
IMEKSP

Beskrivelse

Returnerer eksponenten til et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)