IMLOG10 på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMLOG10 er:

NorskEngelsk
IMLOG10

Beskrivelse

Returnerer den briggske logaritmen (logaritmen med grunntall 10) til et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)