IMPRODUKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMPRODUKT er:

NorskEngelsk
IMPRODUKT

Beskrivelse

Returnerer produktet av fra 1 til 255 komplekse tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)