IMREELL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMREELL er:

NorskEngelsk
IMREELL

Beskrivelse

Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)