IMROT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMROT er:

NorskEngelsk
IMROT

Beskrivelse

Returnerer kvadratroten av et komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)