IMSUB på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMSUB er:

NorskEngelsk
IMSUB

Beskrivelse

Returnerer differansen mellom to komplekse tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)