IMSUMMER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IMSUMMER er:

NorskEngelsk
IMSUMMER

Beskrivelse

Returnerer summen av to eller flere komplekse tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)