INDEKS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon INDEKS er:

NorskEngelsk
INDEKS

Beskrivelse

Returnerer en verdi eller referansen til en verdi fra en tabell eller et område. Det finnes to versjoner av funksjonen INDEKS: matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.)formen og referanseformen.

Hvis du vil Kan du se
Returnere verdien av en angitt celle eller matrise med celler Matriseform
Returnere en referanse til angitte celler Referanseform


Mer informasjon (kilde)