INFO på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon INFO er:

NorskEngelsk
INFO

Beskrivelse

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø.Mer informasjon (kilde)