INTERCEPT på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon INTERCEPT er:

EngelskNorsk
INTERCEPT
SKJÆRINGSPUNKT

Beskrivelse

Beregner punktet der en linje skjærer y-aksen ved hjelp av eksisterende x-verdier og y-verdier. Skjæringspunktet er basert på en regresjonslinje for beste tilpasning som tegnes gjennom de kjente x- og y-verdiene. Bruk SKJÆRINGSPUNKT-funksjonen når du vil bestemme verdien for den avhengige variablen når den uavhengige variablen er lik null. Du kan for eksempel bruke SKJÆRINGSPUNKT til å forutsi et metalls elektriske motstand ved 0°C når datapunktene ble målt ved romtemperatur eller høyere.Mer informasjon (kilde)