INVERS.KJI.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon INVERS.KJI.FORDELING er:

NorskEngelsk
INVERS.KJI.FORDELING

Syntaks

INVERS.KJI.FORDELING(sannsynlighet;frihetsgrader)

Syntaksen for funksjonen INVERS.KJI.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)