IR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon IR er:

NorskEngelsk
IR

Beskrivelse

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer, representert ved tallene i argumentet verdi. Disse kontantstrømmene trenger ikke være jevne, slik som for en annuitet. Kontantstrømmene må imidlertid forekomme regelmessig, for eksempel månedlig eller årlig. Internrenten er rentesatsen på en investering som består av innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier) som forekommer i regelmessige perioder.Mer informasjon (kilde)