ISTEXT på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ISTEXT er:

EngelskNorsk
ISTEXT
ERTOM

Beskrivelse

Hver av disse funksjonene, som her refereres til under ett som ER-funksjoner, kontrollerer den angitte verdien og returnerer SANN eller USANN avhengig av resultatet. Funksjonen ERTOM returnerer for eksempel den logiske verdien SANN hvis argumentet verdi er en referanse til en tom celle. Ellers returnerer funksjonen resultatet USANN.

Du kan bruke ER-funksjonene til å få informasjon om en verdi før du utfører en beregning eller annen handling på den. Du kan for eksempel bruke funksjonen ERFEIL sammen med funksjonen HVIS til å utføre en annen handling hvis det skjer en feil:

=HVIS(ERFEIL(A1);"Det oppstod en feil.";A1*2)

Denne formelen ser etter om det finnes en feiltilstand i celle A1. Hvis det gjør det, returnerer funksjonen HVIS meldingen "Det oppstod en feil." Hvis det ikke er noen feil, utfører funksjonen HVIS beregningen A1*2.Mer informasjon (kilde)