KJEDE.SAMMEN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KJEDE.SAMMEN er:

NorskEngelsk
KJEDE.SAMMEN

Beskrivelse

Funksjonen KJEDE.SAMMEN føyer sammen opptil 255 tekststrenger til én tekststreng. De sammenføyde elementene kan være tekst, tall, cellereferanser eller en kombinasjon av disse. Hvis et regneark for eksempel inneholder en persons fornavn i celle A1 og personens etternavn i celle B1, kan du kombinere de to verdiene ved å bruke følgende formel:

=KJEDE.SAMMEN(A1;" ";B1)

Det andre argumentet i dette eksemplet (" ") er et mellomrom. Du må angi eventuelle mellomrom eller tegnsetting som du vil skal vises i resultatet, som et argument omsluttet av anførselstegn.Mer informasjon (kilde)