KJI.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KJI.FORDELING er:

NorskEngelsk
KJI.FORDELING

Syntaks

KJI.FORDELING(x;frihetsgrader)

Syntaksen for funksjonen KJI.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)