KJIKVADRAT.TEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KJIKVADRAT.TEST er:

NorskEngelsk
KJIKVADRAT.TEST

Syntaks

KJIKVADRAT.TEST(faktisk;forventet)

Syntaksen for funksjonen KJIKVADRAT.TEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)