KODE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KODE er:

NorskEngelsk
KODE

Beskrivelse

Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng. Koden svarer til det tegnsettet datamaskinen bruker.

Operativmiljø Tegnsett
Macintosh Macintosh-tegnsett
Windows ANSI


Mer informasjon (kilde)