KOLONNER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KOLONNER er:

NorskEngelsk
KOLONNER

Beskrivelse

Returnerer antallet kolonner i en matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.) eller referanse.Mer informasjon (kilde)