KOMBINASJON på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KOMBINASJON er:

NorskEngelsk
KOMBINASJON

Beskrivelse

Returnerer antall kombinasjoner for et gitt antall elementer. Bruk KOMBINASJON til å bestemme det totale antall grupperinger som er mulig for et gitt antall elementer.Mer informasjon (kilde)