KOMPLEKS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KOMPLEKS er:

NorskEngelsk
KOMPLEKS

Beskrivelse

Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall med formen x + yi eller x + yj.Mer informasjon (kilde)