KONFIDENS.NORM på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KONFIDENS.NORM er:

NorskEngelsk
KONFIDENS.NORM

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et verdiområde. Utvalgsgjennomsnittet, x, er i midten av dette området, og området er x ± KONFIDENS.NORM. Hvis for eksempel x er utvalgsgjennomsnittet for leveringstider for produkter bestilt gjennom posten, er x ± KONFIDENS.NORM et gjennomsnittsområde for populasjon. For alle gjennomsnitt for populasjon, μ0, i dette området er sannsynligheten for å få et utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , større enn alfa. For alle gjennomsnitt for populasjon, μ0, som ikke er i dette området, er sannsynligheten for å få et utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , mindre enn alfa. Det vil si, anta at vi bruker x, standardavvik og størrelse for å konstruere en tosidig test ved alfa signifikansnivå fra hypotesen om at gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Da vil vi ikke forkaste hypotesen hvis μ0 er i konfidensintervallet, men vil forkaste hypotesen hvis μ0 ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet lar oss ikke slutte at det er sannsynlighet 1 - alfa for at vår neste pakke vil ha en leveringstid som er i konfidensintervallet.Mer informasjon (kilde)