KORRELASJON på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KORRELASJON er:

NorskEngelsk
KORRELASJON

Beskrivelse

Returnerer korrelasjonskoeffisienten til celleområdene matrise1 og matrise2. Bruk korrelasjonskoeffisienten til å bestemme forholdet mellom to egenskaper. Du kan for eksempel undersøke forholdet mellom gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.Mer informasjon (kilde)