KOVARIANS.P på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KOVARIANS.P er:

NorskEngelsk
KOVARIANS.P

Syntaks

KOVARIANS.P(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KOVARIANS.P har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)