KOVARIANS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KOVARIANS er:

NorskEngelsk
KOVARIANS

Syntaks

KOVARIANS(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KOVARIANS har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)