KURT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KURT er:

NorskEngelsk
KURT

Beskrivelse

Returnerer kurtosen til et datasett. Kurtosis beskriver den relative kurvaturen i fordelingen i et datasett sammenlignet med en normal fordeling. Positiv kurtosen indikerer en relativt toppet fordeling. Negativ kurtosen indikerer en relativt flat fordeling.Mer informasjon (kilde)