KVARTIL.INK på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KVARTIL.INK er:

NorskEngelsk
KVARTIL.INK

Syntaks

KVARTIL.INK(matrise; kvart)

Syntaksen for funksjonen KVARTIL.INK har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)