KVARTIL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon KVARTIL er:

NorskEngelsk
KVARTIL

Syntaks

KVARTIL(matrise; kvart)

Syntaksen for funksjonen KVARTIL har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

Hvis kvart er lik Returnerer KVARTIL
0 Minimumsverdi
1 Første kvartil (25. persentil)
2 Middelverdi (50. persentil)
3 Tredje kvartil (75. persentil)
4 Maksimumsverdi


Mer informasjon (kilde)