LINAVS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LINAVS er:

NorskEngelsk
LINAVS

Beskrivelse

Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode.Mer informasjon (kilde)