LN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LN er:

NorskEngelsk
LN

Beskrivelse

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall. Naturlige logaritmer er basert på konstanten e (2,71828182845904).Mer informasjon (kilde)