LOG10 på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LOG10 er:

NorskEngelsk
LOG10

Beskrivelse

Returnerer logaritmen med grunntall 10 til et tall.Mer informasjon (kilde)