LOGEST på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon LOGEST er:

EngelskNorsk
LOGEST
KURVE

Beskrivelse

Beregner ved regresjonsanalyse en eksponentiell kurve som tilpasser dataene, og returnerer en matrise av verdier som beskriver kurven. Ettersom denne funksjonen returnerer en matrise av verdier, må den skrives inn som en matriseformel.

Ligningen for kurven er:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

hvis det er flere x-verdier, der den avhengige y-verdien er en funksjon av de uavhengige x-verdiene. M-verdiene er grunntall som samsvarer med x-verdien til hver eksponent, og b er en konstant verdi. Merk at y, x og m kan være vektorer. Matrisen som KURVE returnerer, er {mn,mn-1,...,m1,b}.Mer informasjon (kilde)