LOGINV på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon LOGINV er:

EngelskNorsk
LOGINV
LOGINV

Beskrivelse

Returnerer den inverse av den lognormale, kumulative fordelingsfunksjon av x, der ln(x) normalt blir fordelt med parameterne middelverdi og standardavvik. Hvis p = LOGNORMFORD(x;...), så er LOGINV(p;...) = x.

Du kan bruke lognormal fordeling til å analysere logaritmisk omformede data.Mer informasjon (kilde)