LOGNORM.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LOGNORM.FORDELING er:

NorskEngelsk
LOGNORM.FORDELING

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(x;median;standardavvik;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen LOGNORM.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)