LOGNORM.INV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LOGNORM.INV er:

NorskEngelsk
LOGNORM.INV

Beskrivelse

Returnerer den inverse av den lognormale, kumulative fordelingsfunksjon av x, der ln(x) normalt blir fordelt med parameterne middelverdi og standardavvik. Hvis p = LOGNORM.FORDELING(x;...), så er LOGNORM.INV(p;...) = x

Du kan bruke lognormal fordeling til å analysere logaritmisk omformede data.Mer informasjon (kilde)