LOGNORMFORD på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon LOGNORMFORD er:

NorskEngelsk
LOGNORMFORD

Syntaks

LOGNORMFORD(x;median;standardavvik)

Syntaksen for funksjonen LOGNORMFORD har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)