LOOKUP på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon LOOKUP er:

EngelskNorsk
LOOKUP
SLÅ.OPP

Beskrivelse

SLÅ.OPP-funksjonen returnerer en verdi fra et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) med én rad eller én kolonne eller fra en matrise (matrise: Brukes til å lage enkeltformler som gir flere resultater, eller som utføres på en gruppe argumenter som er ordnet i rader og kolonner. Et matriseområde deler en felles formel. En matrisekonstant er en gruppe konstanter brukt som et argument.). SLÅ.OPP-funksjonen har to syntaksformer: vektor og matrise.

Hvis du vil Kan du se Bruk
Søke i et enrads- eller enkolonnesområde (kjent som en vektor) etter en verdi og returnerer en verdi fra den samme plasseringen i et annet enrads- eller enkolonnesområde. Vektorform Bruk vektorformen når du har en stor liste med verdier som skal slås opp eller når verdier endres over tid.
Søke i den første raden eller kolonnen i en matrise etter en angitt verdi og returnerer en verdi fra den samme plasseringen i den siste raden eller kolonnen i matrisen. Matriseform Bruk matriseformen når du har en liten liste med verdier, og verdiene forblir konstante over tid.

 Obs! Mer informasjon (kilde)