MAKSA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MAKSA er:

NorskEngelsk
MAKSA

Beskrivelse

Returnerer den høyeste verdien i en argumentliste.

MAKSA har likheter med MINA. Se eksemplene under MINA hvis du vil ha mer informasjon.Mer informasjon (kilde)