MÅNEDSSLUTT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MÅNEDSSLUTT er:

NorskEngelsk
MÅNEDSSLUTT

Beskrivelse

Returnerer serienummeret for den siste dagen i måneden som er det angitte antall måneder før eller etter startdato. Bruk MÅNEDSSLUTT til å beregne forfallsdatoer som faller på den siste dagen i måneden.Mer informasjon (kilde)