MDETERM på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MDETERM er:

NorskEngelsk
MDETERM

Beskrivelse

Returnerer determinanten til en matrise.Mer informasjon (kilde)