MEDIAN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon MEDIAN er:

NorskEngelsk
MEDIAN

Beskrivelse

Returnerer medianen til tallene som er gitt. Medianen er det tallet som ligger i midten av et sett med tall.Mer informasjon (kilde)